ساعات تماس :  صبح ها 9 الی 13 بعدظهرها 16 الی 20 و پنجشنبه ها 9 الی 13

توزیع کننده‌ها: هیچ توزیع کننده‌ای وجود ندارد.