به دلیل انبارگردانی فروش تا ۱۸ مهر بسته خواهد بود

پشتیبانی در واتساپ و ایتا انجام خواهدشد

توزیع کننده‌ها: هیچ توزیع کننده‌ای وجود ندارد.