قیمتها صحیح است و پشتیبانی فقط از طریق واتساپ انجام میشود.

توزیع کننده‌ها: هیچ توزیع کننده‌ای وجود ندارد.